FGS-MSHS-A

Dukt prosty 100x100 mm, bez pokrywy, długość 1,8 m

FGS-MSHS-B

Dukt prosty 100x150 mm, bez pokrywy, długość 1,8 m

FGS-MTRM-A

Trąbka wyjściowa do pionowych wyjść z duktów 100x150 i 100x100 mm

FGS-MU4E-A

Pionowe kolanko 45 stopni w górę do duktu 100x100 mm, z metalową pokrywą

FGS-MU4E-B

Pionowe kolanko 45 stopni w górę do duktu 100x150 mm, z metalową pokrywą

FGS-MU9A-C

Pionowe kolanko 90 stopni w górę do duktu 50x50 mm, z pokrywą

FGS-MU9E-A

Pionowe kolanko 90 stopni w górę do duktu 100x100 mm, z metalową pokrywą

TDUX-100-CZ

Pneumatyczne uszczelnienie kanalizacji kablowej, zakres średnic wew. rury 75-110 mm