FIST-GCO2-FC6-NN

Płaska osłona FIST z 6 portami okrągłymi i 1 portem owalnym, bez kaset i uszczelnień

FIST-GCO2-FD6-NN

Płaska osłona FIST z 6 portami okrągłymi i 1 portem owalnym, bez kaset i uszczelnień

FIST-GCO2-MULTI3/11

Zestaw do uszczelniania kilku kabli w porcie okrągłym osłony: 1 kabel + 2 tuby (max.śr.kabli 11,5mm)

FIST-GCO2-OSK-LTS

Uszczelnienie portu owalnego osłony FIST-GCO2, zakres średnic kabli 12-25 mm

FIST-GCO2-RSK-16-LTS

Uszczelnienie portu okrągłego osłon FIST-GCO2 (do bazy z 16 portami okrągłymi)

FIST-GCO2-RSK-LTS

Uszczelnienie portu okrągłego osłon FIST-GCO2, zakres średnic kabla 5 - 30 mm

FIST-GCOG2-DC6-NN

Osłona BC6 z blokiem żelowym, dł. 568 mm, pojemność 2x20 jednostek UMS, bez kaset

FIST-GCOG2-MULTI4/7

Zestaw do mocowania/uszczelniania maks. 4 kabli 4-7 mm w jednym porcie osłon FIST-GCOG2

FIST-GCOG-CA

Element do mocowania kabla w osłonie FIST-GCOG