BUDI-2S-SP-00NN

Mała skrzynka przełącznicy na 36 spawów układanych na kasetach FIST-SOSA2, bez panela przełączen.

BUDI-1S-LOOPBRCKT-01

Wspornik do mocowania pętli tub kablowych w przełącznicy BUDI-1S-SP (z kasetami FIST)

BUDI-M-LOOPBRCKT-01

Wspornik do mocowania pętli tub kablowych w przełącznicach BUDI-M-SP i BUDI-M-T

BUDI-M-SEAL-24x7

Zestaw do uszczelniania 24 kabli o średnicy do 7 mm w przełącznicy BUDI-M

BUDI-M-SEAL-6x10

Zestaw do uszczelniania 6 kabli o średnicy do 10 mm w przełącznicy BUDI-M

BUDI-S-LOOPBRCKT-01

Wspornik do mocowania pętli tub kablowych w przełącznicy BUDI-S-SP (z kasetami FIST)

BUDI-S-SEAL-4x10

Zestaw do uszczelniania 4 kabli o średnicy do 10 mm w przełącznicy BUDI-S

BUDI-S-SEAL-4x15

Zestaw do uszczelniania 4 kabli o średnicy do 15 mm w przełącznicy BUDI-S

BUDI-M-SP-A

Średnia przełącznica BUDI-M w wersji połączeniowej (maks. 216 spawów), bez zamka